Κοινωνική Ευθύνη

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ υποστηρίζει και συμμετέχει στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος με κάθε τρόπο (ανακύκλωση απορρημάτων, μείωση χρήσης πλαστικών, οικολογική διαχείρηση ενεργειακών πόρων), και είναι μέλος του οργανισμού Global Green and Healthy Hospitals. Σκοπός της οργάνωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος αλλά και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας του τομέα ΥΓΕΙΑΣ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα έχει θεσπιστεί μια agenda που βασίζεται σε 10 στόχους : Leadership, Chemicals, Waste, Energy, Water, Transportation, Food, Pharmaceuticals, Buildings, Purchasing.