Στο Γυναικολογικό – Μαιευτικό Ιατρείο παρέχονται ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες για την έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων , παρακολούθηση εγκυμοσύνης, αλλά και συμβουλευτική για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού.

Στο τμήμα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

  • Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος
  • Τεστ ΠΑΠ (κλασικό και Thin Prep / υγρής φάσεως)
  • Υπερηχογραφικός έλεγχος διακοιλιακά και ενδοκολπικά με τρισδιάστατη κεφαλή (3D)
  • Υπερηχογραφικός Προγεννητικός έλεγχος
  • Τοποθέτηση/αφαίρεση κολπικού πεσσού
  • Διενέργεια εμβολίων κατά του καρκίνου της μήτρας.

Το πολυϊατρείο μας και ο υπεύθυνος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος μας συνεργάζεται με μεγάλα ιδιωτικά Νοσηλευτικά ιδρύματα και Μαιευτικές κλινικές όπου εξυπηρετούνται τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλίας και οι κυήσεις.