Ιδίως κατά την θερινή περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες πολλαπλασιάζονται, το πολυιατρείο ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ πάντοτε κοντά στον ασθενή, διαθέτει ιατρείο Α’ βοηθειών με παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε βάση 24/7 προκειμένου να καλύπτονται οι ιατρικές ανάγκες τόσο των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών-τουριστών στο νησί.