ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ υποστηρίζει και συμμετέχει στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος με κάθε τρόπο (ανακύκλωση απορρημάτων, μείωση χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Το ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Ιερα Μητρόπολη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σοράδων έθεσε της ιατρικές και ακτινοδιαγωστικές του υπ...

Διαβάστε περισσότερα