Κοινωνική Ευθύνη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ RESCUE TRAINING INTERNATIONAL

Το ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία το 2017 και υλοποίησε στους χώρους του πολυϊατρείου ΣΚΟΠΕΛΟΥ σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με την RESCUE TRAINING INTERNATIONAL, ένα διεθνώς εγκεκριμένο φορέα διενέργειας εκπαιδεύσεων πρώτων βοηθειών και διάσωσης ανθρωπίνων ζωών. Το σεμινάριο κάλυψε τις ενότητες FIRST AID / CPR / AED / ADULT–CHILD- INFANT.