Κοινωνική Ευθύνη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ «Ο ΦΑΡΟΣ»

To ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ στηρίζει το έργο του Συλλόγου Φάρος στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, δίδοντας την δυνατότητα να πραγματοποιούν ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις στο μισό κόστος και να διευκολύνονται αποφεύγοντας τα ταξίδια για τις εξετάσεις παρακολούθησης στο μέτρο του δυνατού.