Κοινωνική Ευθύνη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Το ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Ιερα Μητρόπολη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σοράδων έθεσε της ιατρικές και ακτινοδιαγωστικές του υπηρεσίες δωρεάν στο πλαίσιο του Φιλανθρωπικού έργου της (2017-2018).