Κοινωνική Ευθύνη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ παράλληλα με το ιατρικό έργο προσπαθεί και αναπτύξει και κοινωνικό έργο. Εμπράκτως το έχει αποδείξει με το πρόγραμμα υποστήριξης οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της Σκοπέλου σε συνεργασία με την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου που πραγματοποιήθηκε το 2017 και βάσει αυτού οι ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις που χρειάστηκαν οι εγγεγραμμένοι στην σχετική λίστα του Δημου Σκοπέλου ήταν Δωρεάν.