Κοινωνική Ευθύνη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (MSF GREECE)

Το ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ έχει συνεισφέρει στο έργο της οργάνωσης ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ( MSF Greece) οικονομικά και με τοποθέτηση κουτιού εθελοντικών δωρεών, για τον σκοπό αυτό.