Ανακοινώσεις

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ακτινογραφίες διενεργούνται στο πολυιατρείο ΣΚΟΠΕΛΟΥ κατόπιν ραντεβού με δυνατότητα εξυπηρέτησης περιστατικών και εκτός εργασίμων ωρών.

Τηλ. 2424024500